CPU Backplanes Omron CS1D-BC042D

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

YÊU CẦU TƯ VẤN
  • CPU Backplane cho các hệ thống CPU Duplex (Đặc biệt đối với một CPU Duplex, hệ thống mở rộng đôi I / O)
  • Cáp kết nối đôi: 3 khe cắm
  • Kết nối đơn cáp: 4 khe cắm
  • Không mở rộng: 5 khe cắm

Thương hiệu: OMRON (Automation)

CPU Backplanes Omron CS1D-BC042D

Thương hiệu

OMRON (Automation)

Đánh giá CPU Backplanes Omron CS1D-BC042D
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá CPU Backplanes Omron CS1D-BC042D

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
  • CPU Backplane cho các hệ thống CPU Duplex (Đặc biệt đối với một CPU Duplex, hệ thống mở rộng đôi I / O)
  • Cáp kết nối đôi: 3 khe cắm
  • Kết nối đơn cáp: 4 khe cắm
  • Không mở rộng: 5 khe cắm

Thương hiệu: OMRON (Automation)

CPU Backplanes Omron CS1D-BC042D

Thương hiệu

OMRON (Automation)

Đánh giá CPU Backplanes Omron CS1D-BC042D
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá CPU Backplanes Omron CS1D-BC042D

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào