Combo 5 Chiếc Tua Vít Hoa Thị Torx PB Swiss Tools 8400 Gồm T6 T8 T10 và T15 Knipex Hoa Thị PB 5

Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Tua vít Torx® 6- dùng để mở ốc Ø 1.6
  • Màu Rainbow: đỏ
  • Chiều dài phần thân 50mm

Thương hiệu: KNIPEX

Combo 5 Chiếc Tua Vít Hoa Thị Torx PB Swiss Tools 8400 Gồm T6 T8 T10 và T15 Knipex Hoa Thị PB 5

Thương hiệu

Đánh giá Combo 5 Chiếc Tua Vít Hoa Thị Torx PB Swiss Tools 8400 Gồm T6 T8 T10 và T15 Knipex Hoa Thị PB 5
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Combo 5 Chiếc Tua Vít Hoa Thị Torx PB Swiss Tools 8400 Gồm T6 T8 T10 và T15 Knipex Hoa Thị PB 5

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
  • Tua vít Torx® 6- dùng để mở ốc Ø 1.6
  • Màu Rainbow: đỏ
  • Chiều dài phần thân 50mm

Thương hiệu: KNIPEX

Combo 5 Chiếc Tua Vít Hoa Thị Torx PB Swiss Tools 8400 Gồm T6 T8 T10 và T15 Knipex Hoa Thị PB 5

Đánh giá Combo 5 Chiếc Tua Vít Hoa Thị Torx PB Swiss Tools 8400 Gồm T6 T8 T10 và T15 Knipex Hoa Thị PB 5
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Combo 5 Chiếc Tua Vít Hoa Thị Torx PB Swiss Tools 8400 Gồm T6 T8 T10 và T15 Knipex Hoa Thị PB 5

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào