Còn hàng

Yêu cầu tư vấn
  • Chất chuẩn độ dẫn điện EC 1413 µS/cm, KCl
  • Thể tích: 125ml

Thương hiệu: HACH

Chất chuẩn độ dẫn điện HACH LZW9711.99 (1413 µS/cm, KCl, 125mL)

1 đánh giá cho Chất chuẩn độ dẫn điện HACH LZW9711.99 (1413 µS/cm, KCl, 125mL)
5.00 1 đánh giá của khách hàng
5100% | 1 đánh giá
40% | 0 đánh giá
30% | 0 đánh giá
20% | 0 đánh giá
10% | 0 đánh giá
Đánh giá Chất chuẩn độ dẫn điện HACH LZW9711.99 (1413 µS/cm, KCl, 125mL)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy
  1. AveryĐã mua tại imall.vn

    Very well worth the money.

Hỏi đáp

Chưa có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
  • Chất chuẩn độ dẫn điện EC 1413 µS/cm, KCl
  • Thể tích: 125ml

Thương hiệu: HACH

Đánh giá (1)
1 đánh giá cho Chất chuẩn độ dẫn điện HACH LZW9711.99 (1413 µS/cm, KCl, 125mL)
5.00 1 đánh giá của khách hàng
5100% | 1 đánh giá
40% | 0 đánh giá
30% | 0 đánh giá
20% | 0 đánh giá
10% | 0 đánh giá
Đánh giá Chất chuẩn độ dẫn điện HACH LZW9711.99 (1413 µS/cm, KCl, 125mL)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy
  1. AveryĐã mua tại imall.vn

    Very well worth the money.

Hỏi đáp

Chưa có bình luận nào