Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Chủ đề giảng dạy: Hệ thống IoT, Hệ thống nhúng, Truyền thông không dây IoT, IoT Nâng cao, Trước tương thích và trước tuân thủ, An ninh mạng
 • Năm học: Sinh viên năm thứ ba đến năm cuối
 • Điều kiện: Lập trình cơ bản, Tín hiệu và Hệ thống, Điện từ học
 • Thiết bị khuyên dùng
 • Bộ phân tích tín hiệu N9000B CXA – Cảm ứng đa điểm, 9 kHz đến 26,5 GHz
 • Buồng tiêu âm U3830A – Buồng kiểm tra tiêu âm không dây di động
 • Phần mềm 89600 VSA – Công cụ phân tích tín hiệu vector để giải điều và phân tích tín hiệu vector.
 • N9077EM0E, N9081EM0E và N6141EM0E – ứng dụng đo dòng X (WLAN, Bluetooth®, EMI) – máy phân tích tín hiệu mô-đun và để bàn
 • Lab Sheets
 • Thiết lập U3810 và Mạng Zigbee 3 nút
 • Thiết kế BLE, Xác thực, Kiểm tra trước tương thích và trước tuân thủ
 • Thiết kế Zigbee, Xác thực, Kiểm tra trước tương thích và trước tuân thủ
 • Thiết kế WLAN, Xác thực, Kiểm tra trước tương thích và trước tuân thủ
 • Thiết kế LoRa, Xác thực, Kiểm tra trước tương thích và trước tuân thủ (Thiết lập LoRa ở chế độ có dây)
 • Phân tích điều chế nâng cao cho BLE và ZigBee, và thử nghiệm cùng tồn tại
 • Bảo mật thiết bị và mạng IoT nâng cao
 • Chu kỳ phản hồi yêu cầu giao thức thiết bị IoT và an ninh mạng
 • Nút cảm biến từ xa LoRa
 • Bảo mật mạng cảm biến ZigBee

Thương hiệu: KEYSIGHT

Bộ kit học tuân thủ và giao tiếp không dây IoT KEYSIGHT U3815A

Thương hiệu

KEYSIGHT

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Bộ kit học tuân thủ và giao tiếp không dây IoT KEYSIGHT U3815A”

Thông số kỹ thuật
 • Chủ đề giảng dạy: Hệ thống IoT, Hệ thống nhúng, Truyền thông không dây IoT, IoT Nâng cao, Trước tương thích và trước tuân thủ, An ninh mạng
 • Năm học: Sinh viên năm thứ ba đến năm cuối
 • Điều kiện: Lập trình cơ bản, Tín hiệu và Hệ thống, Điện từ học
 • Thiết bị khuyên dùng
 • Bộ phân tích tín hiệu N9000B CXA – Cảm ứng đa điểm, 9 kHz đến 26,5 GHz
 • Buồng tiêu âm U3830A – Buồng kiểm tra tiêu âm không dây di động
 • Phần mềm 89600 VSA – Công cụ phân tích tín hiệu vector để giải điều và phân tích tín hiệu vector.
 • N9077EM0E, N9081EM0E và N6141EM0E – ứng dụng đo dòng X (WLAN, Bluetooth®, EMI) – máy phân tích tín hiệu mô-đun và để bàn
 • Lab Sheets
 • Thiết lập U3810 và Mạng Zigbee 3 nút
 • Thiết kế BLE, Xác thực, Kiểm tra trước tương thích và trước tuân thủ
 • Thiết kế Zigbee, Xác thực, Kiểm tra trước tương thích và trước tuân thủ
 • Thiết kế WLAN, Xác thực, Kiểm tra trước tương thích và trước tuân thủ
 • Thiết kế LoRa, Xác thực, Kiểm tra trước tương thích và trước tuân thủ (Thiết lập LoRa ở chế độ có dây)
 • Phân tích điều chế nâng cao cho BLE và ZigBee, và thử nghiệm cùng tồn tại
 • Bảo mật thiết bị và mạng IoT nâng cao
 • Chu kỳ phản hồi yêu cầu giao thức thiết bị IoT và an ninh mạng
 • Nút cảm biến từ xa LoRa
 • Bảo mật mạng cảm biến ZigBee

Thương hiệu: KEYSIGHT

Bộ kit học tuân thủ và giao tiếp không dây IoT KEYSIGHT U3815A

Thương hiệu

KEYSIGHT

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Bộ kit học tuân thủ và giao tiếp không dây IoT KEYSIGHT U3815A”