Bộ Kìm Phe Mũi Gài Gồm 4 Chiếc Mũi Thẳng Trong Túi Vải Knipex 00 19 57

Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • tham khảo danh mục sp

Bộ sản phẩm

 • Bao gồm 4 chiếc kìm mở phe Mũi Gài Precision
 • Mã số 48 11 J1: kìm mở phe trong, kích thước phe 12-25mm
 • Mã số 48 11 J2: kìm mở phe trong, kích thước phe 19-60mm
 • Mã số 49 11 A1: kìm mở phe ngoài, kích thước phe 10-25mm
 • Mã số 49 11 A2: kìm mở phe ngoài, kích thước phe 19-60mm

Thương hiệu: KNIPEX

Bộ Kìm Phe Mũi Gài Gồm 4 Chiếc Mũi Thẳng Trong Túi Vải Knipex 00 19 57

Thương hiệu

Đánh giá Bộ Kìm Phe Mũi Gài Gồm 4 Chiếc Mũi Thẳng Trong Túi Vải Knipex 00 19 57
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Bộ Kìm Phe Mũi Gài Gồm 4 Chiếc Mũi Thẳng Trong Túi Vải Knipex 00 19 57

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
 • tham khảo danh mục sp

Bộ sản phẩm

 • Bao gồm 4 chiếc kìm mở phe Mũi Gài Precision
 • Mã số 48 11 J1: kìm mở phe trong, kích thước phe 12-25mm
 • Mã số 48 11 J2: kìm mở phe trong, kích thước phe 19-60mm
 • Mã số 49 11 A1: kìm mở phe ngoài, kích thước phe 10-25mm
 • Mã số 49 11 A2: kìm mở phe ngoài, kích thước phe 19-60mm

Thương hiệu: KNIPEX

Bộ Kìm Phe Mũi Gài Gồm 4 Chiếc Mũi Thẳng Trong Túi Vải Knipex 00 19 57

Đánh giá Bộ Kìm Phe Mũi Gài Gồm 4 Chiếc Mũi Thẳng Trong Túi Vải Knipex 00 19 57
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Bộ Kìm Phe Mũi Gài Gồm 4 Chiếc Mũi Thẳng Trong Túi Vải Knipex 00 19 57

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào