Bộ ghi dữ liệu độ rung 3 trục CEM DT-178A

Yêu cầu tư vấn
 • Cảm biến gia tốc: MEMS Semiconductor
 • Cảm biến gia tốc Tốc độ lấy mẫu:256Hz
 • Dải đo gia tốc: ±18g
 • Độ phân giải gia tốc: 0.00625g
 • Độ chính xác gia tốc: ±0.5g
 • Phi tuyến: ±1%
 • Băng thông: ≈0-60Hz
 • Dải đo trigger: 0~18g(XYZ magnitude)
 • Tốc độ lấy mẫu: 1s~24h
 • Bộ nhớ: 8Mbit FLASH
 • (Bộ nhớ cho 504126 mẫu, khoảng168042 mẫu/trục đối với riêng từng trục x, y và z)

Document/Software

Thương hiệu: CEM

Bộ ghi dữ liệu độ rung 3 trục CEM DT-178A

Đánh giá Bộ ghi dữ liệu độ rung 3 trục CEM DT-178A
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Bộ ghi dữ liệu độ rung 3 trục CEM DT-178A
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
 • Cảm biến gia tốc: MEMS Semiconductor
 • Cảm biến gia tốc Tốc độ lấy mẫu:256Hz
 • Dải đo gia tốc: ±18g
 • Độ phân giải gia tốc: 0.00625g
 • Độ chính xác gia tốc: ±0.5g
 • Phi tuyến: ±1%
 • Băng thông: ≈0-60Hz
 • Dải đo trigger: 0~18g(XYZ magnitude)
 • Tốc độ lấy mẫu: 1s~24h
 • Bộ nhớ: 8Mbit FLASH
 • (Bộ nhớ cho 504126 mẫu, khoảng168042 mẫu/trục đối với riêng từng trục x, y và z)

Document/Software

Thương hiệu: CEM

Mô tả

Bộ ghi dữ liệu độ rung 3 trục CEM DT-178A

Đánh giá (0)
Đánh giá Bộ ghi dữ liệu độ rung 3 trục CEM DT-178A
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Bộ ghi dữ liệu độ rung 3 trục CEM DT-178A
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào