Yêu cầu tư vấn
 • Sử dụng bộ vi xử lý điều khiển đóng ngắt tự động thông minh.
 • Tự động xác lập hệ số C/K hoặc cài đặt bằng tay.
 • Điều chỉnh thời gian tác động hệ thống
 • Điều chỉnh thời gian xả tụ
 • Thông số hiển thị : Công suất tác dụng, công suất phản kháng,  Hệ số COSφ ; Báo lỗi; Thành phần sóng hài (THD) , dòng điện, điện áp và công suất phản kháng trên mỗi pha.
 • Hiển thị số bằng màn hình LCD và LED ( Cho giá trị dòng điện và điện áp )
 • Truyền thông RS485
 • Điện áp hoạt động: 160-260V AC
 • Dải đo Cosφ : 0.00-1.00
 • Dải đo dòng điện: 100mA – 5,5A ( đo trực tiếp );  5/5A – 10000/5A ( gián tiếp )
 • Thời gian đáp ứng: 0.4sec- 20sec
 • Cách lắp đặt: Mặt cánh tủ

Document/Software

Thương hiệu: TENSE

Bộ điều khiển công suất tụ bù tự động 24 cấp độ TENSE RGT-24H

Đánh giá Bộ điều khiển công suất tụ bù tự động 24 cấp độ TENSE RGT-24H
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Bộ điều khiển công suất tụ bù tự động 24 cấp độ TENSE RGT-24H
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
 • Sử dụng bộ vi xử lý điều khiển đóng ngắt tự động thông minh.
 • Tự động xác lập hệ số C/K hoặc cài đặt bằng tay.
 • Điều chỉnh thời gian tác động hệ thống
 • Điều chỉnh thời gian xả tụ
 • Thông số hiển thị : Công suất tác dụng, công suất phản kháng,  Hệ số COSφ ; Báo lỗi; Thành phần sóng hài (THD) , dòng điện, điện áp và công suất phản kháng trên mỗi pha.
 • Hiển thị số bằng màn hình LCD và LED ( Cho giá trị dòng điện và điện áp )
 • Truyền thông RS485
 • Điện áp hoạt động: 160-260V AC
 • Dải đo Cosφ : 0.00-1.00
 • Dải đo dòng điện: 100mA – 5,5A ( đo trực tiếp );  5/5A – 10000/5A ( gián tiếp )
 • Thời gian đáp ứng: 0.4sec- 20sec
 • Cách lắp đặt: Mặt cánh tủ

Document/Software

Thương hiệu: TENSE

Mô tả

Bộ điều khiển công suất tụ bù tự động 24 cấp độ TENSE RGT-24H

Đánh giá (0)
Đánh giá Bộ điều khiển công suất tụ bù tự động 24 cấp độ TENSE RGT-24H
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Bộ điều khiển công suất tụ bù tự động 24 cấp độ TENSE RGT-24H
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào