Bộ chìa lục giác 9 chiếc KTC HL259SP ( 1.5-10 mm, đầu bi)

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

YÊU CẦU TƯ VẤN
  • 9 chiếc vỡi các cỡ: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm

Thương hiệu: KTC

Bộ chìa lục giác 9 chiếc KTC HL259SP ( 1.5-10 mm, đầu bi)

Thương hiệu

1 đánh giá cho Bộ chìa lục giác 9 chiếc KTC HL259SP ( 1.5-10 mm, đầu bi)
5.00 Đánh giá trung bình
5 100% | 1 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Bộ chìa lục giác 9 chiếc KTC HL259SP ( 1.5-10 mm, đầu bi)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật
  1. Isaac

    Good quality.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
  • 9 chiếc vỡi các cỡ: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm

Thương hiệu: KTC

Bộ chìa lục giác 9 chiếc KTC HL259SP ( 1.5-10 mm, đầu bi)

1 đánh giá cho Bộ chìa lục giác 9 chiếc KTC HL259SP ( 1.5-10 mm, đầu bi)
5.00 Đánh giá trung bình
5 100% | 1 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Bộ chìa lục giác 9 chiếc KTC HL259SP ( 1.5-10 mm, đầu bi)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật
  1. Isaac

    Good quality.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào