Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • PCE-830 + PCE-3007
 • Watts AC (50 Hz hoặc 60 Hz, PF 0.5 đến 1):
 • 10.0 W ~ 999.9 W / 0.1 W / ±1% dải đo
 •  1.000 kW ~ 9.999 kW / 0.001 kW / ±1% dải đo
 • 10.00 kW ~ 99.99 kW / 0.01 kW / ±1% dải đo
 • 100.0 kW ~ 999.9 kW / 0.1 kW / ±1% dải đo
 • 1000 kW ~ 9999 kW / 1 kW / ±1% dải đo
 • PCE-830 + PCE-3007
 • Dòng điện AC (50 Hz hoặc 60 Hz, chọn dải tự động, TRMS)
 • 0 ~ 300 A / 0.1 A / ±1.0% dải đo
 • 300.0 A ~ 999.9 A / 0.1 A / ±1.0% dải đo
 • 1000 A ~ 3000 A / 1 A / ±1.0% dải đo
 • Điện áp AC (50 Hz hoặc 60 Hz, TRMS)
 • 20.0 V ~ 500.0 V / 0.1 V / ±0.5% ±5 chữ số (đo giữa pha – trung tính)
 • 20.0 V ~ 600.0 V / 0.1 V / ±0.5% ±5 chữ số (đo giữa pha – trung tính)
 • Biến dạng hài của điện áp AC 
 • 1º ~ 20º / 0.1% / ±1.0%
 •  21º ~ 49º / 0.1% / 4% số đọc ±2.0%
 •  50º ~ 99º / 0.1% / 6% số đọc  ±2.0%
 • Đo dòng điện & điện áp AC tối đa: 50 Hz / 19 µS / ±5% ±30 chữ số
 • 60 Hz / 16 µS / ±5% ±30 chữ số
 • Đo giá trị đỉnh (Peak) của dòng điện & điện áp AC: 1.00 đến 99.99 / 0.01 / ±5% ±30 chữ số
 • Dải tần số ở chế độ tự động: 45 Hz ~ 65 Hz / 0.1 Hz / 0.1 Hz
 • Bộ nhớ: 512 kB cho tối đa 52.420 số đọc được thực hiện bởi 2 dây dẫn / 1 pha
 • Cổng: USB
 • Phần mềm và cáp: bao gồm, dành cho Windows 2000, XP, ME
 • Màn hình: LCD có đèn nền với ma trận điểm
 • Nguồn cấp: 8 Pin AA (Mignon)
 • Kích thước: 10.1 in x 6.1 in x 2.2 in
 • Trọng lượng: 2.56 lbs

Bộ sản phẩm

 • 1 x Ampe kìm PCE-830-3
 • 3 x kẹp đo dòng – PCE-3007
 • 4 x kẹp cá sấu
 • 4 x dây kiểm tra an toàn (dài 3m / 3.3 ft)
 • 8 x Pin
 • 1 x Bộ chuyển đổi nguồn chính
 • 1 x hộp đựng
 • 1 x phần mềm cáp USB
 • 1 x Hướng dẫn sử dụng

Thương hiệu: PCE

Bộ Ampe kìm đo dòng PCE 3007

Thương hiệu

PCE

Đánh giá Bộ Ampe kìm đo dòng PCE 3007
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Bộ Ampe kìm đo dòng PCE 3007

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
 • PCE-830 + PCE-3007
 • Watts AC (50 Hz hoặc 60 Hz, PF 0.5 đến 1):
 • 10.0 W ~ 999.9 W / 0.1 W / ±1% dải đo
 •  1.000 kW ~ 9.999 kW / 0.001 kW / ±1% dải đo
 • 10.00 kW ~ 99.99 kW / 0.01 kW / ±1% dải đo
 • 100.0 kW ~ 999.9 kW / 0.1 kW / ±1% dải đo
 • 1000 kW ~ 9999 kW / 1 kW / ±1% dải đo
 • PCE-830 + PCE-3007
 • Dòng điện AC (50 Hz hoặc 60 Hz, chọn dải tự động, TRMS)
 • 0 ~ 300 A / 0.1 A / ±1.0% dải đo
 • 300.0 A ~ 999.9 A / 0.1 A / ±1.0% dải đo
 • 1000 A ~ 3000 A / 1 A / ±1.0% dải đo
 • Điện áp AC (50 Hz hoặc 60 Hz, TRMS)
 • 20.0 V ~ 500.0 V / 0.1 V / ±0.5% ±5 chữ số (đo giữa pha – trung tính)
 • 20.0 V ~ 600.0 V / 0.1 V / ±0.5% ±5 chữ số (đo giữa pha – trung tính)
 • Biến dạng hài của điện áp AC 
 • 1º ~ 20º / 0.1% / ±1.0%
 •  21º ~ 49º / 0.1% / 4% số đọc ±2.0%
 •  50º ~ 99º / 0.1% / 6% số đọc  ±2.0%
 • Đo dòng điện & điện áp AC tối đa: 50 Hz / 19 µS / ±5% ±30 chữ số
 • 60 Hz / 16 µS / ±5% ±30 chữ số
 • Đo giá trị đỉnh (Peak) của dòng điện & điện áp AC: 1.00 đến 99.99 / 0.01 / ±5% ±30 chữ số
 • Dải tần số ở chế độ tự động: 45 Hz ~ 65 Hz / 0.1 Hz / 0.1 Hz
 • Bộ nhớ: 512 kB cho tối đa 52.420 số đọc được thực hiện bởi 2 dây dẫn / 1 pha
 • Cổng: USB
 • Phần mềm và cáp: bao gồm, dành cho Windows 2000, XP, ME
 • Màn hình: LCD có đèn nền với ma trận điểm
 • Nguồn cấp: 8 Pin AA (Mignon)
 • Kích thước: 10.1 in x 6.1 in x 2.2 in
 • Trọng lượng: 2.56 lbs

Bộ sản phẩm

 • 1 x Ampe kìm PCE-830-3
 • 3 x kẹp đo dòng – PCE-3007
 • 4 x kẹp cá sấu
 • 4 x dây kiểm tra an toàn (dài 3m / 3.3 ft)
 • 8 x Pin
 • 1 x Bộ chuyển đổi nguồn chính
 • 1 x hộp đựng
 • 1 x phần mềm cáp USB
 • 1 x Hướng dẫn sử dụng

Thương hiệu: PCE

Bộ Ampe kìm đo dòng PCE 3007

Thương hiệu

PCE

Đánh giá Bộ Ampe kìm đo dòng PCE 3007
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Bộ Ampe kìm đo dòng PCE 3007

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào