Bình tam giác thành dày cổ mài 2000ml, 29/32 chưa nút, gia công cổ tại VN Duran 212176303M

Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Thân chia vạch dễ đọc và dễ dàng ghi chú trên vũng nhãn rộng bằng men trắng
  • Hình dạng tam giác phù hợp để pha chế chất lỏng
  • Thành dày phù hợp cho đun nhiệt
  • Gia cố vành, cổ
  • Các thuộc tính được chứng nhận bởi Duran

Thương hiệu: DURAN

Bình tam giác thành dày cổ mài 2000ml, 29/32 chưa nút, gia công cổ tại VN Duran 212176303M

Thương hiệu

Đánh giá Bình tam giác thành dày cổ mài 2000ml, 29/32 chưa nút, gia công cổ tại VN Duran 212176303M
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Bình tam giác thành dày cổ mài 2000ml, 29/32 chưa nút, gia công cổ tại VN Duran 212176303M

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
  • Thân chia vạch dễ đọc và dễ dàng ghi chú trên vũng nhãn rộng bằng men trắng
  • Hình dạng tam giác phù hợp để pha chế chất lỏng
  • Thành dày phù hợp cho đun nhiệt
  • Gia cố vành, cổ
  • Các thuộc tính được chứng nhận bởi Duran

Thương hiệu: DURAN

Bình tam giác thành dày cổ mài 2000ml, 29/32 chưa nút, gia công cổ tại VN Duran 212176303M

Đánh giá Bình tam giác thành dày cổ mài 2000ml, 29/32 chưa nút, gia công cổ tại VN Duran 212176303M
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Bình tam giác thành dày cổ mài 2000ml, 29/32 chưa nút, gia công cổ tại VN Duran 212176303M

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào