Hiển thị 1–60 của 533 kết quả

 • CO CQ BOSCH 02.2020
 • Mô tả Mã đặt hàng Bảo hành
  Pin 12V — 1.5Ah 1600A00F6U 06
  Pin 12V — 2.0Ah 1600A00F6X 06
  Pin 12V — 3.0Ah 1600A00X79 06
  Pin 12V — 3.0Ah 1600A028TP 06
  Pin 12V — 4.0Ah 1600A00F71 06
  Pin 18V — 2.0Ah 1600A001CG 06
  Pin 18V — 4.0Ah 1600A00163 06
  Pin 18V — 4.0Ah PROCORE 1600A0193L 06
  Pin 18V — 8.0Ah PROCORE 1600A0193N 06
  Pin 18V — 12.0Ah PROCORE 1600A0193R 06
  Pin 36V — 4.0Ah 1600A001ZN 06
  Bộ 2 Pin 2.0Ah + Sạc nhanh GAL 12V-40 1600A01B8W 06
  Sạc pin GAL 12V-20 (10.8V, 12V) 1600A021KF 06
  Sạc nhanh GAL 12V-40 (10.8V, 12V) 1600A01B8X 06
  Sạc pin GAL 18V-20 (14.4V, 18V) 1600A021KT 06
  Sạc nhanh GAL 18V-40 (14.4V, 18V) 1600A019RJ 06
  Sạc nhanh GAL 1880 CV (14.4V, 18V ) 1600A00B8G 06
  Sạc nhanh GAL 18V-160 C (14.4V, 18V ) 1600A019S6 06
  Sạc pin GAL 3680 CV (14.4V, 36V ) 1600A004ZS 06

 • CO CQ BOSCH 02.2020
 • Mô tả Mã đặt hàng Bảo hành
  Pin 12V — 1.5Ah 1600A00F6U 06
  Pin 12V — 2.0Ah 1600A00F6X 06
  Pin 12V — 3.0Ah 1600A00X79 06
  Pin 12V — 3.0Ah 1600A028TP 06
  Pin 12V — 4.0Ah 1600A00F71 06
  Pin 18V — 2.0Ah 1600A001CG 06
  Pin 18V — 4.0Ah 1600A00163 06
  Pin 18V — 4.0Ah PROCORE 1600A0193L 06
  Pin 18V — 8.0Ah PROCORE 1600A0193N 06
  Pin 18V — 12.0Ah PROCORE 1600A0193R 06
  Pin 36V — 4.0Ah 1600A001ZN 06
  Bộ 2 Pin 2.0Ah + Sạc nhanh GAL 12V-40 1600A01B8W 06
  Sạc pin GAL 12V-20 (10.8V, 12V) 1600A021KF 06
  Sạc nhanh GAL 12V-40 (10.8V, 12V) 1600A01B8X 06
  Sạc pin GAL 18V-20 (14.4V, 18V) 1600A021KT 06
  Sạc nhanh GAL 18V-40 (14.4V, 18V) 1600A019RJ 06
  Sạc nhanh GAL 1880 CV (14.4V, 18V ) 1600A00B8G 06
  Sạc nhanh GAL 18V-160 C (14.4V, 18V ) 1600A019S6 06
  Sạc pin GAL 3680 CV (14.4V, 36V ) 1600A004ZS 06