Module đo áp suất KIMO MPR 2500 (-2500~+2500Pa)

Yêu cầu tư vấn
  • Dải đo : từ -2500 đến +2500Pa
  • Cấp chính xác : ±2 Pa
  • Độ phân giải : 1Pa

Thương hiệu: KIMO

Module đo áp suất Kimo MPR 2500 (-2500~+2500Pa)

Thương hiệu

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Module đo áp suất KIMO MPR 2500 (-2500~+2500Pa)”

Thông số kỹ thuật
  • Dải đo : từ -2500 đến +2500Pa
  • Cấp chính xác : ±2 Pa
  • Độ phân giải : 1Pa

Thương hiệu: KIMO

Mô tả

Module đo áp suất Kimo MPR 2500 (-2500~+2500Pa)

Tài liệu
Thương hiệu

Thương hiệu

Đánh giá (0)

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Module đo áp suất KIMO MPR 2500 (-2500~+2500Pa)”