Máy hiệu chuẩn đa năng TRANSMILLE 4015 (DC±1025V, AC1000V)

Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Điện áp DC: 0 – ±1025V
 • Tổng độ chính xác trong 1 năm: ±15ppm
 • Dòng DC: 0 – 30A
 • Tổng độ chính xác trong 1 năm: ±50ppm
 • Điện áp AC: 20mV – 1000V, 10Hz – 500kHz
 • Tổng độ chính xác trong 1 năm: 0.03%
 • Dòng AC: 20uA – 30A, 10Hz – 30kHz
 • Tổng độ chính xác trong 1 năm: 0.04%
 • Điện trở (bị động): 0 Ohms – 1 GOhm
 • Tổng độ chính xác trong 1 năm: ±40ppm
 • Điện dung (bị động): 1nF – 10uF
 • Tổng độ chính xác trong 1 năm: 0.25%
 • Tần số: 1Hz – 10MHz
 • Tổng độ chính xác trong 1 năm: 20 ppm (1ppm option)
 • Nhiệt độ (cặp nhiệt): J / K / T / R / S / B / U / N / E / L / U / C / 10uV°C
 • Tổng độ chính xác trong 1 năm: ±0.09°C
 • Điện trở (mô phỏng): 0 Ohms – 1 GOhm
 • Tổng độ chính xác trong 1 năm: 100ppm

Thương hiệu: TRANSMILLE

Máy hiệu chuẩn đa năng TRANSMILLE 4015 (DC±1025V, AC1000V)

Thương hiệu

TRANSMILLE

Đánh giá Máy hiệu chuẩn đa năng TRANSMILLE 4015 (DC±1025V, AC1000V)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Máy hiệu chuẩn đa năng TRANSMILLE 4015 (DC±1025V, AC1000V)

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
 • Điện áp DC: 0 – ±1025V
 • Tổng độ chính xác trong 1 năm: ±15ppm
 • Dòng DC: 0 – 30A
 • Tổng độ chính xác trong 1 năm: ±50ppm
 • Điện áp AC: 20mV – 1000V, 10Hz – 500kHz
 • Tổng độ chính xác trong 1 năm: 0.03%
 • Dòng AC: 20uA – 30A, 10Hz – 30kHz
 • Tổng độ chính xác trong 1 năm: 0.04%
 • Điện trở (bị động): 0 Ohms – 1 GOhm
 • Tổng độ chính xác trong 1 năm: ±40ppm
 • Điện dung (bị động): 1nF – 10uF
 • Tổng độ chính xác trong 1 năm: 0.25%
 • Tần số: 1Hz – 10MHz
 • Tổng độ chính xác trong 1 năm: 20 ppm (1ppm option)
 • Nhiệt độ (cặp nhiệt): J / K / T / R / S / B / U / N / E / L / U / C / 10uV°C
 • Tổng độ chính xác trong 1 năm: ±0.09°C
 • Điện trở (mô phỏng): 0 Ohms – 1 GOhm
 • Tổng độ chính xác trong 1 năm: 100ppm

Thương hiệu: TRANSMILLE

Máy hiệu chuẩn đa năng TRANSMILLE 4015 (DC±1025V, AC1000V)

Thương hiệu

TRANSMILLE

Đánh giá Máy hiệu chuẩn đa năng TRANSMILLE 4015 (DC±1025V, AC1000V)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Máy hiệu chuẩn đa năng TRANSMILLE 4015 (DC±1025V, AC1000V)

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào