Yêu cầu tư vấn
 • Tốc độ gió:
  • 3%; 0.1 m/s; 0.6 ~ 40.0 m/s
  • 3%;1 ft/min;  118 ~ 7,874 ft/min;
  • 3%; 0.1 km/h; 2.2 ~ 144.0 km/h;
  • 3%; 0.1 mph ; 1.3 ~ 89.5 mph;
  • 3%; 0.1 knots; 1.2 ~ 77.8 knots;
  • 3%; 1 B*; 0 ~ 12 B* ;
  • 3%; 0.1 F/S*; 2-131.2*;
 • Nhiệt độ xung quanh:
  • 0.9 °F; 0.1 °F ; -20.0 ~ 158.0 °F;
  • 0.5 °C; 0.1 °C; -29.0 ~ 70.0 °C;
 • Độ ẩm tương đối:
  • 2%RH; 0.1 %RH; 10 ~ 90% 25°C   không ngưng tụ;
 • Áp suất:
  • 1.5 hPa|mbar; 0.1 hPa|mbar; 25°C/77°F 700-1100 hPa|mbar;
  • 0.044 inHg; 0.01 inHg; 20.67-32.48 inHg
  • 0.022 PSI; 0.01 PSI; 10.15-15.95 PSI
 • La bàn: 5°; 1° 1/16th quy mô chính; 0 ~ 360°
 • Mật độ không khí:
  • 0.0002 lb/ft3 ; 0.001 lbs/ft3
  • 0.0033 kg/m; 0.001 kg/m3
 • Luồng không khí
  • 6.71%; 1 cfm/ 1 m3/hr / 1 m3/m / 0.1m3/s / 1 L/s
 • Độ cao: typical: 23.6 ft/7.2 m từ 750 đến 1100 mBar; 1 ft 1 m
  • max: 48.2 ft/14.7 m từ 300 đến 750 mBar; 1 ft 1 m
 • Áp suất khí quyển:
  • 0.07 inHg ; 0.01 inHg
  • 2.4 hPa|mbar ; 0.1 hPa|mbar
  • 0.03 PSI; 0.01 PSI
 • Gió cạnh: 7.1%; 1 mph/ 1 ft/min/ 0.1 km/h / 0.1 m/s / 0.1 knots
 • Delta T:
  • 3.2 °F; 0.1 °F 0.1 °C
  • 1.8 °C; 0.1 °F 0.1 °C
 • Độ cao:
  • 226 ft ; 1 ft 1 m
  • 69 m; 1 ft 1 m
 • Điểm sương:
  • 3.4 °F; 0.1 °F
  • 1.9 °C; 0.1 °C
  • 15- 95% RH tham khảo dải nhiệt độ đo cảm biến
 • Tỷ lệ bay hơi
  • 0.01 lb/ft2/hr ; 0.01 b/ft2/hr
  •  0.06 kg/m2/hr; 0.01 kg/m2/hr
 • Chỉ số nhiệt:
  • 7.1°F; 0.1 °F
  • 4.0°C; 0.1 °C
 • Mật độ cao:
  • 226 ft; 1 ft 1 m
  • 69 m; 1 ft 1 m
 • Chỉ số nhiệt
  • 7.1°F ; 0.1 °F
  • 4.0°C; 0.1 °C
 • Nhiệt độ bầu ướt tự nhiên (WBGT):
  • 1.3 °F; 0.1 °F
  • 0.7 °C; 0.1 °C
 • Xác suất của Ignition (PIG)
  • Độ chính xác của PIG phụ thuộc vào độ gần của đầu vào với các bước của bảng tham chiếu; 10%
 • THI (NRC):
  • 1.5 °F; 0.1 °F
  • 0.8 °C; 0.1 °C
 • THI (Yousef):
  •  2.3 °F ; 0.1 °F
  • 1.3 °C; 0.1 °C
 • Mật độ không khí tương đối: .0.3%; 0.1%
 • Giới hạn làm việc về nhiệt (TWL): 10.9W/m2; 0.1 °F/ 0.1 °C
 • Nhiệt độ bầu ướt (Psychrometric):
  • 3.2 °F; 0.1 °F
  • 1.8 °C; 0.1 °C
 • Nhiệt độ bầu ướt tự nhiên (NWB TEMP)
  • 1.4 °F ; 0.1 °F
  • 0.8 °C; 0.1 °C
 • Gió:
  • 1.6 °F; 0.1 °F
  • 0.9 °C; 0.1 °C

Thương hiệu: Kestrel

Máy đo vi khí hậu Kestrel 5500AG (0855AGHVG) (40.0 m/s)

Review Máy đo vi khí hậu Kestrel 5500AG (0855AGHVG) (40.0 m/s)
50% | 0 đánh giá
40% | 0 đánh giá
30% | 0 đánh giá
20% | 0 đánh giá
10% | 0 đánh giá
Đánh giá Máy đo vi khí hậu Kestrel 5500AG (0855AGHVG) (40.0 m/s)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Chưa có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
 • Tốc độ gió:
  • 3%; 0.1 m/s; 0.6 ~ 40.0 m/s
  • 3%;1 ft/min;  118 ~ 7,874 ft/min;
  • 3%; 0.1 km/h; 2.2 ~ 144.0 km/h;
  • 3%; 0.1 mph ; 1.3 ~ 89.5 mph;
  • 3%; 0.1 knots; 1.2 ~ 77.8 knots;
  • 3%; 1 B*; 0 ~ 12 B* ;
  • 3%; 0.1 F/S*; 2-131.2*;
 • Nhiệt độ xung quanh:
  • 0.9 °F; 0.1 °F ; -20.0 ~ 158.0 °F;
  • 0.5 °C; 0.1 °C; -29.0 ~ 70.0 °C;
 • Độ ẩm tương đối:
  • 2%RH; 0.1 %RH; 10 ~ 90% 25°C   không ngưng tụ;
 • Áp suất:
  • 1.5 hPa|mbar; 0.1 hPa|mbar; 25°C/77°F 700-1100 hPa|mbar;
  • 0.044 inHg; 0.01 inHg; 20.67-32.48 inHg
  • 0.022 PSI; 0.01 PSI; 10.15-15.95 PSI
 • La bàn: 5°; 1° 1/16th quy mô chính; 0 ~ 360°
 • Mật độ không khí:
  • 0.0002 lb/ft3 ; 0.001 lbs/ft3
  • 0.0033 kg/m; 0.001 kg/m3
 • Luồng không khí
  • 6.71%; 1 cfm/ 1 m3/hr / 1 m3/m / 0.1m3/s / 1 L/s
 • Độ cao: typical: 23.6 ft/7.2 m từ 750 đến 1100 mBar; 1 ft 1 m
  • max: 48.2 ft/14.7 m từ 300 đến 750 mBar; 1 ft 1 m
 • Áp suất khí quyển:
  • 0.07 inHg ; 0.01 inHg
  • 2.4 hPa|mbar ; 0.1 hPa|mbar
  • 0.03 PSI; 0.01 PSI
 • Gió cạnh: 7.1%; 1 mph/ 1 ft/min/ 0.1 km/h / 0.1 m/s / 0.1 knots
 • Delta T:
  • 3.2 °F; 0.1 °F 0.1 °C
  • 1.8 °C; 0.1 °F 0.1 °C
 • Độ cao:
  • 226 ft ; 1 ft 1 m
  • 69 m; 1 ft 1 m
 • Điểm sương:
  • 3.4 °F; 0.1 °F
  • 1.9 °C; 0.1 °C
  • 15- 95% RH tham khảo dải nhiệt độ đo cảm biến
 • Tỷ lệ bay hơi
  • 0.01 lb/ft2/hr ; 0.01 b/ft2/hr
  •  0.06 kg/m2/hr; 0.01 kg/m2/hr
 • Chỉ số nhiệt:
  • 7.1°F; 0.1 °F
  • 4.0°C; 0.1 °C
 • Mật độ cao:
  • 226 ft; 1 ft 1 m
  • 69 m; 1 ft 1 m
 • Chỉ số nhiệt
  • 7.1°F ; 0.1 °F
  • 4.0°C; 0.1 °C
 • Nhiệt độ bầu ướt tự nhiên (WBGT):
  • 1.3 °F; 0.1 °F
  • 0.7 °C; 0.1 °C
 • Xác suất của Ignition (PIG)
  • Độ chính xác của PIG phụ thuộc vào độ gần của đầu vào với các bước của bảng tham chiếu; 10%
 • THI (NRC):
  • 1.5 °F; 0.1 °F
  • 0.8 °C; 0.1 °C
 • THI (Yousef):
  •  2.3 °F ; 0.1 °F
  • 1.3 °C; 0.1 °C
 • Mật độ không khí tương đối: .0.3%; 0.1%
 • Giới hạn làm việc về nhiệt (TWL): 10.9W/m2; 0.1 °F/ 0.1 °C
 • Nhiệt độ bầu ướt (Psychrometric):
  • 3.2 °F; 0.1 °F
  • 1.8 °C; 0.1 °C
 • Nhiệt độ bầu ướt tự nhiên (NWB TEMP)
  • 1.4 °F ; 0.1 °F
  • 0.8 °C; 0.1 °C
 • Gió:
  • 1.6 °F; 0.1 °F
  • 0.9 °C; 0.1 °C

Thương hiệu: Kestrel

Đánh giá (0)
Review Máy đo vi khí hậu Kestrel 5500AG (0855AGHVG) (40.0 m/s)
50% | 0 đánh giá
40% | 0 đánh giá
30% | 0 đánh giá
20% | 0 đánh giá
10% | 0 đánh giá
Đánh giá Máy đo vi khí hậu Kestrel 5500AG (0855AGHVG) (40.0 m/s)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Chưa có bình luận nào