Yêu cầu tư vấn
 • Tốc độ gió:
  • 3%; 0.1 m/s; 0.6 ~ 40.0 m/s
  • 3%;1 ft/min;  118 ~ 7,874 ft/min
  • 3%; 0.1 km/h; 2.2 ~ 144.0 km/h
  • 3%; 0.1 mph ; 1.3~ 89.5 mph
  • 3%; 0.1 knots; 1.2 ~ 77.8 knots
  • 3%; 1 B*; 0~ 12 B*
  • 3%; 0.1 F/S*; 2-131.2*
 • Nhiệt độ:
  • 0.9 °F; 0.1 °F ; -20.0 ~ 158.0 °F
  • 0.5 °C; 0.1 °C; -29.0 ~ 70.0 °C
 • Độ ẩm tương đối:
  • 2%RH; 0.1 %RH; 10 ~ 90% 25°C không ngưng tụ
 • Áp suất:
  • 1.5 hPa|mbar; 0.1 hPa|mbar; 25°C/77°F 700-1100 hPa|mbar
  • 0.044 inHg; 0.01 inHg; 20.67-32.48 inHg
  • 0.022 PSI; 0.01 PSI; 10.15-15.95 PSI
 • La bàn: 5°; 1° 1/16th quy mô chính; 0 ~ 360°
 • Mật độ không khí:
  • 0.0002 lb/ft3;  0.001 lbs/ft3
  • 0.0033 kg/m; 0.001 kg/m3
 • Luồng không khí (CFM):
  • 6.71%; 1 cfm
  • 6.71%; 1 m3/hr
  • 6.71%; 1 m3/m
  • 6.71%; 0.1m3/s
  • 6.71%; 1 L/s
 • Độ cao:
  • typical: 23.6 ft/7.2 m từ 750 đến 1100 mBar; 1 ft 1 m
  • max: 48.2 ft/14.7 m từ 300 đến 750 mBar; 1 ft 1 m
 • Delta T:
  • 3.2 °F; 0.1 °F 0.1 °C
  • 1.8 °C; 0.1 °F 0.1 °C
 • Độ cao: 226 ft; 1 ft 1 m
  • 69 m; 1 ft 1 m
 • Điểm sương:
  • 3.4 °F; 0.1 °F
  • 1.9 °C; 0.1 °C
  • 15- 95% RH tham khảo dải nhiệt độ đo cảm biến
 • Tốc độ bay hơi:
  • 0.01 lb/ft2/hr ; 0.01 b/ft2/hr
  • 0.06 kg/m2/hr; 0.01 kg/m2/hr
 • Chức năng khác: Chỉ số nhiệt; THI (NRC); THI (Yousef); Nhiệt độ điểm sương (Psychrometric); Nhiệt độ điểm sương (NWB TEMP)

Document/Software

Thương hiệu: Kestrel

Máy đo vi khí hậu Kestrel 5200 (0852HVG) (40.0 m/s)

Review Máy đo vi khí hậu Kestrel 5200 (0852HVG) (40.0 m/s)
50% | 0 đánh giá
40% | 0 đánh giá
30% | 0 đánh giá
20% | 0 đánh giá
10% | 0 đánh giá
Đánh giá Máy đo vi khí hậu Kestrel 5200 (0852HVG) (40.0 m/s)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Chưa có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
 • Tốc độ gió:
  • 3%; 0.1 m/s; 0.6 ~ 40.0 m/s
  • 3%;1 ft/min;  118 ~ 7,874 ft/min
  • 3%; 0.1 km/h; 2.2 ~ 144.0 km/h
  • 3%; 0.1 mph ; 1.3~ 89.5 mph
  • 3%; 0.1 knots; 1.2 ~ 77.8 knots
  • 3%; 1 B*; 0~ 12 B*
  • 3%; 0.1 F/S*; 2-131.2*
 • Nhiệt độ:
  • 0.9 °F; 0.1 °F ; -20.0 ~ 158.0 °F
  • 0.5 °C; 0.1 °C; -29.0 ~ 70.0 °C
 • Độ ẩm tương đối:
  • 2%RH; 0.1 %RH; 10 ~ 90% 25°C không ngưng tụ
 • Áp suất:
  • 1.5 hPa|mbar; 0.1 hPa|mbar; 25°C/77°F 700-1100 hPa|mbar
  • 0.044 inHg; 0.01 inHg; 20.67-32.48 inHg
  • 0.022 PSI; 0.01 PSI; 10.15-15.95 PSI
 • La bàn: 5°; 1° 1/16th quy mô chính; 0 ~ 360°
 • Mật độ không khí:
  • 0.0002 lb/ft3;  0.001 lbs/ft3
  • 0.0033 kg/m; 0.001 kg/m3
 • Luồng không khí (CFM):
  • 6.71%; 1 cfm
  • 6.71%; 1 m3/hr
  • 6.71%; 1 m3/m
  • 6.71%; 0.1m3/s
  • 6.71%; 1 L/s
 • Độ cao:
  • typical: 23.6 ft/7.2 m từ 750 đến 1100 mBar; 1 ft 1 m
  • max: 48.2 ft/14.7 m từ 300 đến 750 mBar; 1 ft 1 m
 • Delta T:
  • 3.2 °F; 0.1 °F 0.1 °C
  • 1.8 °C; 0.1 °F 0.1 °C
 • Độ cao: 226 ft; 1 ft 1 m
  • 69 m; 1 ft 1 m
 • Điểm sương:
  • 3.4 °F; 0.1 °F
  • 1.9 °C; 0.1 °C
  • 15- 95% RH tham khảo dải nhiệt độ đo cảm biến
 • Tốc độ bay hơi:
  • 0.01 lb/ft2/hr ; 0.01 b/ft2/hr
  • 0.06 kg/m2/hr; 0.01 kg/m2/hr
 • Chức năng khác: Chỉ số nhiệt; THI (NRC); THI (Yousef); Nhiệt độ điểm sương (Psychrometric); Nhiệt độ điểm sương (NWB TEMP)

Document/Software

Thương hiệu: Kestrel

Đánh giá (0)
Review Máy đo vi khí hậu Kestrel 5200 (0852HVG) (40.0 m/s)
50% | 0 đánh giá
40% | 0 đánh giá
30% | 0 đánh giá
20% | 0 đánh giá
10% | 0 đánh giá
Đánh giá Máy đo vi khí hậu Kestrel 5200 (0852HVG) (40.0 m/s)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Chưa có bình luận nào