Yêu cầu tư vấn
 • Tốc độ gió:
  • 3%; 0.1 m/s; 0.6 ~ 40.0 m/s
  • 3%;1 ft/min;  118 ~ 7,874 ft/min
  • 3%; 0.1 km/h; 2.2 ~ 144.0 km/h
  • 3%; 0.1 mph ; 1.3 ~ 89.5 mph
  • 3%; 0.1 knots; 1.2 ~ 77.8 knots
  • 3%; 1 B*; 0 ~ 12 B*
  • 3%; 0.1 F/S*; 2-131.2*
 • Nhiệt độ:
  • 0.9 °F; 0.1 °F ; -20.0 ~ 158.0 °F
  • 0.5 °C; 0.1 °C; -29.0 ~ 70.0 °C
 • Độ ẩm tương đối:
  • 2%RH; 0.1 %RH; 10 ~ 90% 25°C không ngưng tụ
 • Áp suất:
  • 1.5 hPa|mbar; 0.1 hPa|mbar; 25°C/77°F 700-1100 hPa|mbar
  • 0.044 inHg; 0.01 inHg; 20.67-32.48 inHg
  • 0.022 PSI; 0.01 PSI; 10.15-15.95 PSI
 • La bàn: 5°; 1° 1/16th quy mô chính; 0 ~ 360°
 • Chức năng khác: Mật độ không khí; Dòng khí; Độ cao; Áp suất khí áp kế; gió cạnh và gió ngược; Delta T; Mật độ độ cao; Điểm sương; Tỷ lệ bay hơi; Chỉ số nhiệt; Hàm lượng độ ẩm; Tần suất đánh lửa; THI (NRC);THI (Yousef); Mật độ khí tương đối; Nhiệt độ bóng ướt ( Psychrometric);  Nhiệt độ bóng ướt ( NWB TEMP); GIó làm nguội

Document/Software

Thương hiệu: Kestrel

Máy đo vi khí hậu Kestrel 5100 (0851RED) (40.0 m/s)

Review Máy đo vi khí hậu Kestrel 5100 (0851RED) (40.0 m/s)
50% | 0 đánh giá
40% | 0 đánh giá
30% | 0 đánh giá
20% | 0 đánh giá
10% | 0 đánh giá
Đánh giá Máy đo vi khí hậu Kestrel 5100 (0851RED) (40.0 m/s)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Chưa có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
 • Tốc độ gió:
  • 3%; 0.1 m/s; 0.6 ~ 40.0 m/s
  • 3%;1 ft/min;  118 ~ 7,874 ft/min
  • 3%; 0.1 km/h; 2.2 ~ 144.0 km/h
  • 3%; 0.1 mph ; 1.3 ~ 89.5 mph
  • 3%; 0.1 knots; 1.2 ~ 77.8 knots
  • 3%; 1 B*; 0 ~ 12 B*
  • 3%; 0.1 F/S*; 2-131.2*
 • Nhiệt độ:
  • 0.9 °F; 0.1 °F ; -20.0 ~ 158.0 °F
  • 0.5 °C; 0.1 °C; -29.0 ~ 70.0 °C
 • Độ ẩm tương đối:
  • 2%RH; 0.1 %RH; 10 ~ 90% 25°C không ngưng tụ
 • Áp suất:
  • 1.5 hPa|mbar; 0.1 hPa|mbar; 25°C/77°F 700-1100 hPa|mbar
  • 0.044 inHg; 0.01 inHg; 20.67-32.48 inHg
  • 0.022 PSI; 0.01 PSI; 10.15-15.95 PSI
 • La bàn: 5°; 1° 1/16th quy mô chính; 0 ~ 360°
 • Chức năng khác: Mật độ không khí; Dòng khí; Độ cao; Áp suất khí áp kế; gió cạnh và gió ngược; Delta T; Mật độ độ cao; Điểm sương; Tỷ lệ bay hơi; Chỉ số nhiệt; Hàm lượng độ ẩm; Tần suất đánh lửa; THI (NRC);THI (Yousef); Mật độ khí tương đối; Nhiệt độ bóng ướt ( Psychrometric);  Nhiệt độ bóng ướt ( NWB TEMP); GIó làm nguội

Document/Software

Thương hiệu: Kestrel

Đánh giá (0)
Review Máy đo vi khí hậu Kestrel 5100 (0851RED) (40.0 m/s)
50% | 0 đánh giá
40% | 0 đánh giá
30% | 0 đánh giá
20% | 0 đánh giá
10% | 0 đánh giá
Đánh giá Máy đo vi khí hậu Kestrel 5100 (0851RED) (40.0 m/s)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Chưa có bình luận nào