Còn hàng

Yêu cầu tư vấn
 • Tốc độ gió:
  • 3%; 0.1 m/s; 0.6 to 40.0 m/s; 0.6 ~ 60.0 m/s
  • 3%;1 ft/min;  118 to 7,874 ft/min; 118~ 11,811 ft/min
  • 3%; 0.1 km/h; 2.2 to 144.0 km/h; 2.2~ 216.0 km/h
  • 3%; 0.1 mph ; 1.3 to 89.5 mph; 1.3 ~134.2 mph
  • 3%; 0.1 knots; 1.2 to 77.8 knots; 1.2 ~ 116.6 knots
  • 3%; 1 B*; 0 ~ 12 B* ; 0 ~ 12 B*
  • 3%; 0.1 F/S*; 2-131.2*; 2-196.9 F/S*
 • Nhiệt độ:
  • 0.9 °F; 0.1 °F ; -20.0 ~ 158.0 °F; 14.0.0 ~ 131.0 °F
  • 0.5 °C; 0.1 °C; -29.0 ~ 70.0 °C; -10.0 ~ 55.0 °C
  • + Độ ẩm tương đối:
  • 3.0 %RH; 0.1 %RH; 5 ~ 95%  không ngưng tụ; 0~ 100%
 • Áp suất:
  • 1.5 hPa|mbar; 0.1 hPa|mbar; 25°C/77°F 700-1100 hPa|mbar; 0.30 ~ 48.87 inHg 10.0 ~ 1654.7 hPa|mbar
  • 0.044 inHg; 0.01 inHg; 20.67-32.48 inHg
  • 0.022 PSI; 0.01 PSI; 10.15-15.95 PSI; 0.14 ~ 24.00 PSI và 14.0 ~ 131.0 °F -10.0 ~ 55.0 °C
 • La bàn: 5°; 1° 1/16th quy mô chính; 0 ~ 360°
 • Điểm sương:
  • 3.4 °F; 0.1 °F
  • 1.9 °C; 0.1 °C
  • 15- 95% RH tham khảo dải nhiệt độ đo cảm biến
 • Chỉ số nhiệt:
  • 7.1°F; 0.1 °F
  • 4.0°C; 0.1 °C

Thương hiệu: Kestrel

Máy đo vi khí hậu Kestrel 3000HS (0830ORA) (40.0 m/s)

Review Máy đo vi khí hậu Kestrel 3000HS (0830ORA) (40.0 m/s)
50% | 0 đánh giá
40% | 0 đánh giá
30% | 0 đánh giá
20% | 0 đánh giá
10% | 0 đánh giá
Đánh giá Máy đo vi khí hậu Kestrel 3000HS (0830ORA) (40.0 m/s)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Chưa có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
 • Tốc độ gió:
  • 3%; 0.1 m/s; 0.6 to 40.0 m/s; 0.6 ~ 60.0 m/s
  • 3%;1 ft/min;  118 to 7,874 ft/min; 118~ 11,811 ft/min
  • 3%; 0.1 km/h; 2.2 to 144.0 km/h; 2.2~ 216.0 km/h
  • 3%; 0.1 mph ; 1.3 to 89.5 mph; 1.3 ~134.2 mph
  • 3%; 0.1 knots; 1.2 to 77.8 knots; 1.2 ~ 116.6 knots
  • 3%; 1 B*; 0 ~ 12 B* ; 0 ~ 12 B*
  • 3%; 0.1 F/S*; 2-131.2*; 2-196.9 F/S*
 • Nhiệt độ:
  • 0.9 °F; 0.1 °F ; -20.0 ~ 158.0 °F; 14.0.0 ~ 131.0 °F
  • 0.5 °C; 0.1 °C; -29.0 ~ 70.0 °C; -10.0 ~ 55.0 °C
  • + Độ ẩm tương đối:
  • 3.0 %RH; 0.1 %RH; 5 ~ 95%  không ngưng tụ; 0~ 100%
 • Áp suất:
  • 1.5 hPa|mbar; 0.1 hPa|mbar; 25°C/77°F 700-1100 hPa|mbar; 0.30 ~ 48.87 inHg 10.0 ~ 1654.7 hPa|mbar
  • 0.044 inHg; 0.01 inHg; 20.67-32.48 inHg
  • 0.022 PSI; 0.01 PSI; 10.15-15.95 PSI; 0.14 ~ 24.00 PSI và 14.0 ~ 131.0 °F -10.0 ~ 55.0 °C
 • La bàn: 5°; 1° 1/16th quy mô chính; 0 ~ 360°
 • Điểm sương:
  • 3.4 °F; 0.1 °F
  • 1.9 °C; 0.1 °C
  • 15- 95% RH tham khảo dải nhiệt độ đo cảm biến
 • Chỉ số nhiệt:
  • 7.1°F; 0.1 °F
  • 4.0°C; 0.1 °C

Thương hiệu: Kestrel

Đánh giá (0)
Review Máy đo vi khí hậu Kestrel 3000HS (0830ORA) (40.0 m/s)
50% | 0 đánh giá
40% | 0 đánh giá
30% | 0 đánh giá
20% | 0 đánh giá
10% | 0 đánh giá
Đánh giá Máy đo vi khí hậu Kestrel 3000HS (0830ORA) (40.0 m/s)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Chưa có bình luận nào