Hệ thống lò nung ống SH Scientific FU-PK-G3 (Max 1200℃, Large Size)

Yêu cầu tư vấn
  • Lò nung: SH-FU-100LTG-WG
  • Bộ làm mát: SH-WB-13CDR
  • Bơm chân không: W2V10

Thương hiệu: SH SCIENTIFIC

blank

Hệ thống lò nung ống SH Scientific FU-PK-G3 (Max 1200℃, Large Size)

Đánh giá Hệ thống lò nung ống SH Scientific FU-PK-G3 (Max 1200℃, Large Size)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Hệ thống lò nung ống SH Scientific FU-PK-G3 (Max 1200℃, Large Size)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
  • Lò nung: SH-FU-100LTG-WG
  • Bộ làm mát: SH-WB-13CDR
  • Bơm chân không: W2V10

Thương hiệu: SH SCIENTIFIC

blank
Mô tả

Hệ thống lò nung ống SH Scientific FU-PK-G3 (Max 1200℃, Large Size)

Đánh giá (0)
Đánh giá Hệ thống lò nung ống SH Scientific FU-PK-G3 (Max 1200℃, Large Size)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Hệ thống lò nung ống SH Scientific FU-PK-G3 (Max 1200℃, Large Size)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

blank
blank
blank