EEPROM memory cassettes Omron C200HW-ME32K

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

YÊU CẦU TƯ VẤN
  •  Dung lượng chương trình (UM): 32K words
  • EEPROM Memory Cassette-Không yêu cầu phải cung cấp nguồn dự phòng
  • EEPROM Memory Cassette có thể được cài đặt trong C200HX, C200HG và C200HE để ghi và đọc các chương trình và dữ liệu I / O cho CPU.
  • Bởi vì bộ nhớ Cassette EEPROM không đòi hỏi bất kỳ nguồn điện dự phòng, nó sẽ giữ lại dữ liệu của nó ngay cả sau khi nó được ngắt kết nối từ CPU.
  • Cấp bảo vệ: IEC IP30

Thương hiệu: OMRON (Automation)

EEPROM memory cassettes Omron C200HW-ME32K

Thương hiệu

OMRON (Automation)

Đánh giá EEPROM memory cassettes Omron C200HW-ME32K
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá EEPROM memory cassettes Omron C200HW-ME32K

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
  •  Dung lượng chương trình (UM): 32K words
  • EEPROM Memory Cassette-Không yêu cầu phải cung cấp nguồn dự phòng
  • EEPROM Memory Cassette có thể được cài đặt trong C200HX, C200HG và C200HE để ghi và đọc các chương trình và dữ liệu I / O cho CPU.
  • Bởi vì bộ nhớ Cassette EEPROM không đòi hỏi bất kỳ nguồn điện dự phòng, nó sẽ giữ lại dữ liệu của nó ngay cả sau khi nó được ngắt kết nối từ CPU.
  • Cấp bảo vệ: IEC IP30

Thương hiệu: OMRON (Automation)

EEPROM memory cassettes Omron C200HW-ME32K

Thương hiệu

OMRON (Automation)

Đánh giá EEPROM memory cassettes Omron C200HW-ME32K
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá EEPROM memory cassettes Omron C200HW-ME32K

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào