Dưỡng đo lỗ Vogel 472202

Yêu cầu tư vấn

Hotline: 098 7777 209  - 077 369 7543

  • Số chân: 16
  • Loại 16 chân từ (mm) 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 2.90 / 3.00
  • Đầu đo: 1.50 – 3.00mm

Thương hiệu: VOGEL

Dưỡng đo lỗ Vogel 472202

Thương hiệu

Đánh giá Dưỡng đo lỗ Vogel 472202
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Dưỡng đo lỗ Vogel 472202
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
  • Số chân: 16
  • Loại 16 chân từ (mm) 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 2.90 / 3.00
  • Đầu đo: 1.50 – 3.00mm

Thương hiệu: VOGEL

Mô tả

Dưỡng đo lỗ Vogel 472202

Tài liệu
Đánh giá (0)
Đánh giá Dưỡng đo lỗ Vogel 472202
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Dưỡng đo lỗ Vogel 472202
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào