Đồng hồ bấm giờ/giây SATO TM-27 (1707-20)

Yêu cầu tư vấn

Hotline: 098 7777 209  - 077 369 7543

  • Hiển thị: Thiết lập 5 giây từ 5 đến 90 giây
  • Nguồn: AAA x 3 pcs

Thương hiệu: skSATO

Đồng hồ bấm giờ/giây SATO TM-27 (1707-20)

Thương hiệu

Đánh giá Đồng hồ bấm giờ/giây SATO TM-27 (1707-20)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Đồng hồ bấm giờ/giây SATO TM-27 (1707-20)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
  • Hiển thị: Thiết lập 5 giây từ 5 đến 90 giây
  • Nguồn: AAA x 3 pcs

Thương hiệu: skSATO

Mô tả

Đồng hồ bấm giờ/giây SATO TM-27 (1707-20)

Tài liệu
Đánh giá (0)
Đánh giá Đồng hồ bấm giờ/giây SATO TM-27 (1707-20)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Đồng hồ bấm giờ/giây SATO TM-27 (1707-20)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào