Yêu cầu tư vấn
  • Nhiệt độ hoạt động: 5~60℃
  • Phản xạ nội: Ag/AgCl
  • Khớp nối: Sợi

Document/Software

Thương hiệu: Sinotester

Điện cực đo ORP Sinotester 501 (5~60℃)

Đánh giá Điện cực đo ORP Sinotester 501 (5~60℃)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Điện cực đo ORP Sinotester 501 (5~60℃)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
  • Nhiệt độ hoạt động: 5~60℃
  • Phản xạ nội: Ag/AgCl
  • Khớp nối: Sợi

Document/Software

Thương hiệu: Sinotester

Mô tả

Điện cực đo ORP Sinotester 501 (5~60℃)

Đánh giá (0)
Đánh giá Điện cực đo ORP Sinotester 501 (5~60℃)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Điện cực đo ORP Sinotester 501 (5~60℃)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào