Đầu phát dữ liệu trong bộ truyền dữ liệu U-WAVE fit Mitutoyo 264-622 (cho Panme điện tử IP67)

Yêu cầu tư vấn
 • Chỉ thị: LED (xanh, đỏ, cam)
 • Đầu ra truyền: 2,5 mW (4 dBm) trở xuống
 • Giao thức truyền thông không dây: Proprietary (2,4 GHz by original specification based on IEEE 802.15.4)
 • Nguồn cấp: Pin CR2032 x 1 chiếc.
 • Khoảng cách giao tiếp: Khoảng 20 m (trong phạm vi nhìn thấy)
 • Tốc độ truyền thông tin kb / giây: 250
 • Tần số giao tiếp: Băng tần 2,4 GHz (2,405-2,475 GHz, 15 kênh, khoảng thời gian 5 MHz)
 • Giao tiếp với công cụ đo lường: Nhận dạng tự động Digimatic (6 chữ số), Digimatic 2 (8 chữ số)
 • Hệ điều hành tương thích: Windows® 2000 Professional (≥SP4), Windows® XP Professional (≥SP2), Windows® XP Home Edition (≥SP2), Windows Vista®, Windows® 7 (32bit, 64bit), Windows® 8, 8. 1, 10 (32bit, 64bit)
 • Tuổi thọ pin: Khoảng 400000 lần truyền
 • Dùng cho các loại panme điện tử Mitutoyo

Thương hiệu: Mitutoyo

Đầu phát dữ liệu trong bộ truyền dữ liệu U-WAVE fit Mitutoyo 264-622 (cho Panme điện tử IP67)

Thương hiệu

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Đầu phát dữ liệu trong bộ truyền dữ liệu U-WAVE fit Mitutoyo 264-622 (cho Panme điện tử IP67)”

Thông số kỹ thuật
 • Chỉ thị: LED (xanh, đỏ, cam)
 • Đầu ra truyền: 2,5 mW (4 dBm) trở xuống
 • Giao thức truyền thông không dây: Proprietary (2,4 GHz by original specification based on IEEE 802.15.4)
 • Nguồn cấp: Pin CR2032 x 1 chiếc.
 • Khoảng cách giao tiếp: Khoảng 20 m (trong phạm vi nhìn thấy)
 • Tốc độ truyền thông tin kb / giây: 250
 • Tần số giao tiếp: Băng tần 2,4 GHz (2,405-2,475 GHz, 15 kênh, khoảng thời gian 5 MHz)
 • Giao tiếp với công cụ đo lường: Nhận dạng tự động Digimatic (6 chữ số), Digimatic 2 (8 chữ số)
 • Hệ điều hành tương thích: Windows® 2000 Professional (≥SP4), Windows® XP Professional (≥SP2), Windows® XP Home Edition (≥SP2), Windows Vista®, Windows® 7 (32bit, 64bit), Windows® 8, 8. 1, 10 (32bit, 64bit)
 • Tuổi thọ pin: Khoảng 400000 lần truyền
 • Dùng cho các loại panme điện tử Mitutoyo

Thương hiệu: Mitutoyo

Mô tả

Đầu phát dữ liệu trong bộ truyền dữ liệu U-WAVE fit Mitutoyo 264-622 (cho Panme điện tử IP67)

Tài liệu
Đánh giá (0)

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Đầu phát dữ liệu trong bộ truyền dữ liệu U-WAVE fit Mitutoyo 264-622 (cho Panme điện tử IP67)”