Đầu chuyển đổi Fairview Microwave SM3442 (100 Ghz, BNC T Adapter Male Female Female)

Yêu cầu tư vấn
  • Dải tần số: Min: DC, Max: 100 Ghz
  • Trở kháng: 50 Ohm

Document/Software

catalogue Fairview Microwave SM3442

Thương hiệu: Fairview Microwave

Đầu chuyển đổi Fairview Microwave SM3442 (100 Ghz, BNC T Adapter Male Female Female)

Đánh giá Đầu chuyển đổi Fairview Microwave SM3442 (100 Ghz, BNC T Adapter Male Female Female)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Đầu chuyển đổi Fairview Microwave SM3442 (100 Ghz, BNC T Adapter Male Female Female)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
  • Dải tần số: Min: DC, Max: 100 Ghz
  • Trở kháng: 50 Ohm

Document/Software

catalogue Fairview Microwave SM3442

Thương hiệu: Fairview Microwave

Mô tả

Đầu chuyển đổi Fairview Microwave SM3442 (100 Ghz, BNC T Adapter Male Female Female)

Đánh giá (0)
Đánh giá Đầu chuyển đổi Fairview Microwave SM3442 (100 Ghz, BNC T Adapter Male Female Female)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Đầu chuyển đổi Fairview Microwave SM3442 (100 Ghz, BNC T Adapter Male Female Female)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào