Công tắc dừng khẩn Hanyoung nux MRE-AR2R (30mm 2NO+2NC Màu Đỏ)

Yêu cầu tư vấn
  • Đầu bằng, nhôm, nhấn giữ xoay reset, 2a2b

Thương hiệu: HANYOUNG NUX

Công tắc dừng khẩn Hanyoung nux MRE-AR2R (30mm 2NO+2NC Màu Đỏ)

Thương hiệu

HANYOUNG NUX

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Công tắc dừng khẩn Hanyoung nux MRE-AR2R (30mm 2NO+2NC Màu Đỏ)”

Thông số kỹ thuật
  • Đầu bằng, nhôm, nhấn giữ xoay reset, 2a2b

Thương hiệu: HANYOUNG NUX

Mô tả

Công tắc dừng khẩn Hanyoung nux MRE-AR2R (30mm 2NO+2NC Màu Đỏ)

Tài liệu
Thương hiệu

Thương hiệu

HANYOUNG NUX

Đánh giá (0)

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Công tắc dừng khẩn Hanyoung nux MRE-AR2R (30mm 2NO+2NC Màu Đỏ)”