Còi báo HANYOUNG NUX HY-606-24

Yêu cầu tư vấn
  • f66, điện áp 24V

Thương hiệu: HANYOUNG NUX

Còi báo HANYOUNG NUX HY-606-24

Thương hiệu

HANYOUNG NUX

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Còi báo HANYOUNG NUX HY-606-24”

Thông số kỹ thuật
  • f66, điện áp 24V

Thương hiệu: HANYOUNG NUX

Tài liệu
Thương hiệu

Thương hiệu

HANYOUNG NUX

Đánh giá (0)

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Còi báo HANYOUNG NUX HY-606-24”