Cáp truyền dữ liệu trực tiếp USB loại thằng Mitutoyo 06AFM380F

Yêu cầu tư vấn
  • Chiều dài dây: 2 m
  • Dữ liệu đầu ra: USB

Thương hiệu: Mitutoyo

Cáp truyền dữ liệu trực tiếp USB loại thằng Mitutoyo 06AFM380F

Thương hiệu

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Cáp truyền dữ liệu trực tiếp USB loại thằng Mitutoyo 06AFM380F”

Thông số kỹ thuật
  • Chiều dài dây: 2 m
  • Dữ liệu đầu ra: USB

Thương hiệu: Mitutoyo

Tài liệu
Đánh giá (0)

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Cáp truyền dữ liệu trực tiếp USB loại thằng Mitutoyo 06AFM380F”