Cáp truyền dữ liệu Mitutoyo 937387 (loại đầu tròn 6 chân, 1m)

Yêu cầu tư vấn
  • Cáp truyền dữ liệu cho thiết bị đo điện tử Mitutoyo loại đầu tròn 6 chân
  • Chiều dài 1m

Thương hiệu: Mitutoyo

Cáp truyền dữ liệu Mitutoyo 937387 (loại đầu tròn 6 chân, 1m)

Thương hiệu

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Cáp truyền dữ liệu Mitutoyo 937387 (loại đầu tròn 6 chân, 1m)”

Thông số kỹ thuật
  • Cáp truyền dữ liệu cho thiết bị đo điện tử Mitutoyo loại đầu tròn 6 chân
  • Chiều dài 1m

Thương hiệu: Mitutoyo

Mô tả

Cáp truyền dữ liệu Mitutoyo 937387 (loại đầu tròn 6 chân, 1m)

Tài liệu
Đánh giá (0)

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Cáp truyền dữ liệu Mitutoyo 937387 (loại đầu tròn 6 chân, 1m)”