Bút ghi nhiệt (Đỏ) Supco CRPENR (dùng cho CR87B và CR87J series)

Yêu cầu tư vấn

Bút ghi nhiệt màu đỏ dùng cho CR87B và CR87J series

Thương hiệu: Supco

Bút ghi nhiệt (Đỏ) Supco CRPENR (dùng cho CR87B và CR87J series)

Thương hiệu

Supco

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Bút ghi nhiệt (Đỏ) Supco CRPENR (dùng cho CR87B và CR87J series)”

Thông số kỹ thuật

Bút ghi nhiệt màu đỏ dùng cho CR87B và CR87J series

Thương hiệu: Supco

Mô tả

Bút ghi nhiệt (Đỏ) Supco CRPENR (dùng cho CR87B và CR87J series)

Tài liệu
Thương hiệu

Thương hiệu

Supco

Đánh giá (0)

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Bút ghi nhiệt (Đỏ) Supco CRPENR (dùng cho CR87B và CR87J series)”