Bộ khối chuẩn cho thước panme VOGEL 350176 (5 chi tiết, 0 – 25mm)

Yêu cầu tư vấn

Hotline: 098 7777 209  - 077 369 7543

  • Sử dụng cho thước panme thang đo: 0 – 25mm
  • Số khối: 5
  • Kích thước: 5,10mm/10,30mm/15,00mm/20,20mm/25mm
  • Tiêu chuẩn: DIN EN ISO 3650
  • Mỗi khối được đánh dấu bằng một mã, đi kèm chứng chỉ hiệu chuẩn sẽ có phí.

Thương hiệu: VOGEL

Bộ khối chuẩn cho thước panme VOGEL 350176 (5 chi tiết, 0 – 25mm)

Thương hiệu

Đánh giá Bộ khối chuẩn cho thước panme VOGEL 350176 (5 chi tiết, 0 – 25mm)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Bộ khối chuẩn cho thước panme VOGEL 350176 (5 chi tiết, 0 – 25mm)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
  • Sử dụng cho thước panme thang đo: 0 – 25mm
  • Số khối: 5
  • Kích thước: 5,10mm/10,30mm/15,00mm/20,20mm/25mm
  • Tiêu chuẩn: DIN EN ISO 3650
  • Mỗi khối được đánh dấu bằng một mã, đi kèm chứng chỉ hiệu chuẩn sẽ có phí.

Thương hiệu: VOGEL

Bộ khối chuẩn cho thước panme VOGEL 350176 (5 chi tiết, 0 – 25mm)

Đánh giá Bộ khối chuẩn cho thước panme VOGEL 350176 (5 chi tiết, 0 – 25mm)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Bộ khối chuẩn cho thước panme VOGEL 350176 (5 chi tiết, 0 – 25mm)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào