Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung nux KX3N-SKNA (96x48mm)

Yêu cầu tư vấn
  • BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ PID – DÒNG KXN
  • Màn hình LED 7 đoạn – Phím mềm – Ngõ vào: 12 loại K, 2 loại Pt100, DC analog
  • Nguồn cấp: 100 ~ 240VAC – Có thể cài đặt chế độ điều khiển Nóng hoặc Lạnh
  • Kích thước: 96 x 48
  • Ngõ ra: SSR ǁ 2 Alarm + LBA

Thương hiệu: HANYOUNG NUX

Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung nux KX3N-SKNA (96x48mm)

Thương hiệu

HANYOUNG NUX

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung nux KX3N-SKNA (96x48mm)”

Thông số kỹ thuật
  • BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ PID – DÒNG KXN
  • Màn hình LED 7 đoạn – Phím mềm – Ngõ vào: 12 loại K, 2 loại Pt100, DC analog
  • Nguồn cấp: 100 ~ 240VAC – Có thể cài đặt chế độ điều khiển Nóng hoặc Lạnh
  • Kích thước: 96 x 48
  • Ngõ ra: SSR ǁ 2 Alarm + LBA

Thương hiệu: HANYOUNG NUX

Mô tả

Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung nux KX3N-SKNA (96x48mm)

Tài liệu
Thương hiệu

Thương hiệu

HANYOUNG NUX

Đánh giá (0)

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Bộ điều khiển nhiệt độ Hanyoung nux KX3N-SKNA (96x48mm)”